top of page

JOURLISTOR LERDUVE-
OCH ÄLGBANA 2024

Här hittar du information om vilka dagar och tider som Marks Jaktskyttars älg- och lerduvebanor är bemannade under 2024.

Samtiga som utnyttjar banan ska vara medlemmar. Men självklart är det okej att ta med sig en gäst. Gästen går då under ditt medlemskap. Är gästen återkommande så behöver hen bli medlem.
Bild på betald medlemsavgift skall medföras för att kunna styrka medlemskap.
Vi hanterar inte kontanter. Swish gäller.


Har du jour på lerduvebanan men har fått förhinder? 
Byt med någon annan i god tid. 

JOURLISTA LERDUVEBANAN

Ladda ner jourlista

Har du jour på lerduvebanan men har fått förhinder? 

Byt med någon annan i god tid. 

Hur gör jag som har jour?

Nycklar, ammuniton för skeet och trapp hämtas hos Patrik: Slätthult 31, Björketorp.

JOURLISTA ÄLGBANAN

Ladda ner jourlista

Har du jour på älgbanan men har fått förhinder? 

Byt med någon annan i god tid. 

Hur gör jag som har jour?

Nycklar hämtas hos Patrik: Slätthult 31, Björketorp.

bottom of page